Micrómetro Reeds n Stuff, Analógico, Mini

250,50€ Mas información

Micrómetro, analogo, Reeds 'n Stuff

208,80€ Mas información

Micrómetro, Chiarugi

154,90€ Mas información

Micrómetro, Chiarugi, Mini

183,90€ Mas información

Micrómetro, Kunibert Michel

242,00€ Mas información

Micrómetro, Reeds 'n Stuff

355,10€ Mas información

Spitze für Messuhr

26,80€ Mas información